Czy popełniasz te sterydy do nosa na trzeci migdał błędy?